Kế hoạch tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 - Techfest Hue 2021
Ngày cập nhật 21/05/2021

Triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2021, ngày 04/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 - Techfest Hue 2021.

Tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh

Đó là mục đích đầu tiên trong 5 mục đích đã được UBND tỉnh ban hành tại kế hoạch số 173/KH-UBND. Chú trọng đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST), trưng bày các sản phẩm/dịch vụ KHCN&ĐMST nhằm quảng bá, kết nối sản phẩm/dịch vụ đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng khởi nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp trong thời gian tới. Đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, các chuyên gia, nhà quản lý với cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn về cơ chế chính sách hỗ trợ KNĐMST, kết nối mạng lưới khởi nghiệp khu vực miền Trung. Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016- 2018 và Quyết định số 1540/QĐ[1]UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017- 2020. Khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có những thành tích xuất sắc trong hoạt động KNĐMST của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

Theo Kế hoạch, tên gọi cụ thể là “Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021” - Techfest Hue 2021.

Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2021

Các nội dung cụ thể

Theo Kế hoạch, có 6 nội dung, chương trình sẽ được tổ chức, cụ thể như sau:

1. Lễ Khai mạc TechFest Hue 2021 và Triển lãm sản phẩm/dịch vụ KHCN&ĐMST: Diễn đàn chia sẻ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; Khai mạc Ngày hội Cố đô KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ KHCN&ĐMST của các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung. Địa điểm tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hội nghị kết nối triển khai Đề án 844 và chính sách hỗ trợ KNĐMST của địa phương: Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phổ biến và triển khai các chính sách hỗ trợ KNĐMST thuộc Đề án 844; trao đổi các chính sách hỗ trợ KNĐMST của các địa phương miền Trung. Địa điểm tại Khách sạn Indochine Palace Huế.

3. Chương trình nghệ thuật chào mừng TechFest Hue 2021: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, địa điểm tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Diễn đàn Cố đô Khởi nghiệp năm 2021; Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, báo cáo kết quả hoạt động KNĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, định hướng thực hiện Đề án Cố đô Khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025; Phát động Cuộc thi KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021; Thuyết trình của các chuyên gia về hoạt động KNĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp của các cá nhân, chuyên gia, tổ chức… trong hoạt động KNĐMST; Đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo tỉnh, nhà quản lý, chuyên gia với cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tổ chức có những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái K N Đ M S T trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Địa điểm tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Bế mạc TechFest Hue 2021; trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia triển lãm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia triển lãm (trong đó bình chọn 5 sản phẩm tiêu biểu để tuyên dương, khen thưởng). Địa điểm tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ trưởng Bộ KH&CN: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, làm việc về chiến lược phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế thành một trong những Trung tâm KH&CN lớn của cả nước. Địa điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trong công tác chung của Kế hoạch. Chủ trì tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và các sự kiện diễn ra trong TechFest Hue 2021; tổ chức Diễn đàn Cố đô khởi nghiệp năm 2021 và Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. Chủ trì đảm bảo cơ sở vật chất chung cho công tác trưng bày và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ KHCN&ĐMST...

Trịnh Ngọc Anh
Các tin khác
Xem tin theo ngày