Ngày càng có nhiều đơn vị, cá nhân mạnh dạn khởi nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, tuy nhiên kinh nghiệm từ những người đi trước, đây là lĩnh vực mà ý tưởng và lòng đam mê vẫn chưa đủ, cần phải tính...
Chương trình kế hoạch liên kết hợp tác
Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng tăng trưởng bền vững vẫn là hướng đi vững chắc cho các startup trong bối cảnh hiện nay.
Câu chuyện khởi nghiệp thành công