Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn do TƯ Đoàn tổ chức sẽ được diễn ra với 3 vòng thi: Đi tìm ý tưởng mô hình; Hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng dự án; Chung kết toàn quốc....
Cơ chế, chính sách đầu tư kinh doanh khởi nghiệp của tỉnh
Chương trình kế hoạch liên kết hợp tác
Ban tổ chức thông báo thời gian tổ chức diễn đàn, cụ thể như sau: I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 1. Thời gian: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 24/9/2020 (thứ năm) 2. Địa điểm: tại Hội trường Đại học Huế, số 01, Điện Biên Phủ,...
Câu chuyện khởi nghiệp thành công