Ngày càng có nhiều đơn vị, cá nhân mạnh dạn khởi nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, tuy nhiên kinh nghiệm từ những người đi trước, đây là lĩnh vực mà ý tưởng và lòng đam mê vẫn chưa đủ, cần phải tính...
Chương trình kế hoạch liên kết hợp tác
Tri thức Khoa học và công nghệ (KH&CN) sẽ chỉ ở mãi trong ngăn kéo nếu không được tuyên truyền và ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, cần phải xác định Báo chí - Truyền thông là hoạt động...
Câu chuyện khởi nghiệp thành công