Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn do TƯ Đoàn tổ chức sẽ được diễn ra với 3 vòng thi: Đi tìm ý tưởng mô hình; Hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng dự án; Chung kết toàn quốc....
I. Đối tượng dự thi: Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế II. Lĩnh vực dự thi Ý tưởng tham gia...
Cơ chế, chính sách đầu tư kinh doanh khởi nghiệp của tỉnh
Theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh ban hành thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 thì tiêu...
Chương trình kế hoạch liên kết hợp tác
Bao gồm 28 dự án ở các lĩnh vực xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; du lịch và dịch vụ; xây dựng khu đô thị, khu dân cư, nhà ở, triển lãm...
Câu chuyện khởi nghiệp thành công