Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn do TƯ Đoàn tổ chức sẽ được diễn ra với 3 vòng thi: Đi tìm ý tưởng mô hình; Hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng dự án; Chung kết toàn quốc....
Cơ chế, chính sách đầu tư kinh doanh khởi nghiệp của tỉnh
Chương trình kế hoạch liên kết hợp tác
Tại Hội nghị thường kỳ của UB quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì được tổ chức vào chiều 26/8, lần đầu tiên có tham luận của nhiều startup.
Câu chuyện khởi nghiệp thành công